Sikker handel hos Hinshøj Caravan A/S - klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med en handel eller ydelse skal du kontakte os. Vi vil gøre, hvad vi kan for at du bliver tilfreds med handlen.

Kan vi ikke blive enige om en tilfredsstillende løsning kan du klage til:
Camping Branchens reklamationsnævn, Korsdalsvej 134, 2605 Brøndby, tlf. 36 14 04 57
eller
Opret din klage ved Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning -  opret klage online her  
Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bistår parterne i løsningsprocessen.
Har du bopæl i et andet EU-land. Skal du indgive din klage til EU-Kommissionens online klageportal : http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage skal du opgive vores e-mail info@hinshoj.dk